Äldreomsorg

MUSIK & HÄLSA - ÄLDREOMSORG

Musik & Hälsa

Äldreomsorg

 

 

Somatisk

Att använda musik i friskvårdssyfte inom äldreomsorg ger möjlighet att förbättra välbefinnande och hälsa hos dom som får vård och omsorg. Musik kan ge individen möjlighet att uttrycka sig, känna kontakt, sammanhang och bryta isolering. 

 

Allt mer forskning visar att musik och sång kan ge stora positiva hälsoeffekter. Att medvetet använda musik i hälsofrämjande syfte inom vård och omsorg handlar om att minska oro, stress och läkemedelsanvändning för att istället skapa välbefinnande. Det kan även handla om att aktivera personer med sviktande minne eller kognitiv förmåga och andra funktionsnedsättningar.

 

Demens

Personer som lider av någon form av demenssjukdom får ofta problem med minnet och i och med att minnet försämras, försvinner också en del av identiteten och självkänslan. Försvagas identitetskänslan kan det leda till nedstämdhet, förvirring, oro och isolering.

Musiken kan spela en viktig roll just för identiteten och bryta isoleringen. Dom flesta människor har en relation till musik då den kan få oss att skratta, gråta, dansa, trösta oss, slappna av, drömma oss bort mm. Den är med oss på ett eller annat sätt genom livet och är en del av vår identitet.

Musiken kan väcka liv i patientens livsberättelse om vem han eller hon har varit. Det finns en mängd studier som visar hur musikterapi och/eller annan användning av musik kan både lugna, stimulera och förbättra kommunikation och kontakt för de som lider av demens. Musikanvändning rekommenderas därför av Socialstyrelsens riktlinjer för demensvård.

MUSIK & HÄLSA - ÄLDREOMSORG

MUSIK & HÄLSA - BARN/UNGA

MUSIK & HÄLSA - PSYKIATRI