Barn/Unga

MUSIK & HÄLSA - BARN/UNGA

Musik & Hälsa

Barn/Unga

 

MUSIKKRAFT har lång erfarenhet av att jobba med musik, sång och rytmik inom förskola, skola och sjukhus. Vi upplever och skapar tillsammans med barnen och utforskar musikens möjligheter med våra sinnen. Alla kan delta och gör det utifrån sina egna resurser.

 

Musikkraft har arbetat med barn och unga i många olika former och projekt såsom skapande skola, integrationsprojekt, körprojekt med ungdomar, på sjukhus och med interaktiva musikprogram samt musikprogram riktade till förskola/skola.

MUSIK & HÄLSA - ÄLDREOMSORG

MUSIK & HÄLSA - BARN/UNGA

MUSIK & HÄLSA - PSYKIATRI