Välkommen in i musiken

Välkommen in i musiken!

“Härlig kombination mellan berättelse, musik & fantasi!”

Förskolepedagog i Skärholmen
 

Välkommen in i musiken!

 

MUSIKKRAFT erbjuder en interaktiv musikupplevelse där vi  kommunicerar och möts genom musiken. Tillsammans med barnen skapar vi musik i stunden och utforskar musikens möjligheter med alla våra sinnen.

 

Spelverkstan:

  • Provar nya, spännande instrument
  • Samspel och medskapande
  • Improvisation
  • Sång och rörelse
  • Språkstärkande
  • Rim och ramsor
  • Avslappning och reflektion

 

Fakta

Målgrupp: Förskola-årskurs 3, anpassad skola

Max antal deltagare: enligt överenskommelse och beroende på lokal max 15 barn/grupp

Speltid: 30-40 min. Vi kan träffa fler grupper under samma dag.

Lokal: På förskolan, skolan eller annan samlingslokal.

Pris: 8000 kr/ 1 program. 12000kr /för 2 program samma dag och plats.

 

Programmet är flexibelt och kan skräddarsys för olika målgrupper och åldrar.

Dokumentation och material från spelverkstan erbjuds. Spelverkstan kan även utformas till en serie där vi möter samma grupp vid flera tillfällen för vidareutveckling och fördjupning.

 

Subvention

Välkommen in i musiken  ingår i Kulans utbud av kulturaktiviteter och är 50% subventionerat genom kulanpremien. För att boka oss genom Kulan och ta del av subventionen tryck här.

 

Välkommen in i musiken ingår i Länsmusikens, Region Stockholms, kulturkatalog av Skapande skola. Vi hjälper gärna till med att utforma eran ansökan. För mer information tryck här.

 

Klicka här för pdf med information om programmet

 

Klicka här för pdf med Välkommen in i musiken – skapande skola

 

Coronanpassad föreställning

Musikkraft kommer till er verksamhet och anpassar oss och spelverkstan efter Folkhälsomyndighetens riktlinger. Vi kör även musikprogrammet utomhus vid önskemål.

 

Klicka här för pdf med information om programmet utomhus