Musik med mening

Musik Med Mening

“Jag mår bra nu. Det gjorde jag inte innan jag kom hit.”

Deltagare i musikgrupp inom vuxenpsykiatrin
 

Musik Med Mening

 

Med sång, rytminstrument och rytmik hålls en musikstund där vi utforskar musiken och rösten tillsammans. Med hjälp av Musikkrafts vägledning hittar alla sin egen väg in i musiken.

 

I denna workshop möts vi i musiken utan krav på prestation. Alla är med utifrån sina egna förutsättningar. Repertoaren är bred och utformas utifrån deltagarna. Vi utforskar musiken som ett verktyg för kommunikation, upplevelse och uttryck som en del av att öka välmående.

 

Programmet är interaktivt och innehåller olika moment efter önskemål och behov:

  • Sång
  • Rytmik
  • Spel på rytminstrument
  • Röst & andningsteknik
  • Körövningar
  • Musikskapande
  • Musiklyssning
  • Avslappning och reflektion

 

Det finns mycket forskning kring musikens positiva effekter; musik ger livskvalité, väcker lust och ger ökat välbefinnande.

 

Fakta

Målgrupp: BUP, Vuxenpsykiatri, Geriatrikpsykiatri 

Max antal deltagare: enligt överenskommelse

Speltid: ca 40 min

 

Programmet är flexibelt och skräddarsys efter målgrupp och önskemål.