Psykiatri

MUSIK & HÄLSA - PSYKIATRI

Musik & Hälsa

Psykiatri

 

 

Musikkraft arbetar med Musik & Hälsa inom psykiatrin för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos målgruppen. När vi arbetar med Musik & Hälsa med personer med psykisk funktionsnedsättning skapas möjligheter för deltagarna att utvecklas och stärkas som individer och i grupp genom musicerande. Vi utforskar musiken som ett verktyg för kommunikation, upplevelse och uttryck som en del i återhämtnings- och rehabiliteringsprocessen.

Via musiken erbjuder vi målgruppen ett nytt och kompletterande sätt:

 • att kommunicera och uttrycka sig.
 • att stärka gemenskapen.
 • att bryta isoleringen.
 • att utvecklas som individ.
 • att stärka det sociala sammanhanget.
 • att stärka sociala färdigheter.
 • att utveckla förståelsen för varandras likheter och olikheter.
 • att öka delaktigheten i samhällslivet.
 • att bidra till återhämtning som en del i rehabiliteringsprocessen.
 • att uppleva KASAM – En känsla av sammanhang.
 • att utveckla empowerment- hitta verktyg inom musiken, så att individen själv kan förbättra sin hälsa.

 

Deltagarna får en större förståelse och kunskap för hur sång och musik kan användas som ett verktyg för kommunikation, upplevelse och uttryck som en del av att öka välmående.

MUSIK & HÄLSA - ÄLDREOMSORG

MUSIK & HÄLSA - BARN/UNGA

MUSIK & HÄLSA - PSYKIATRI