Om oss

OM OSS

Musik & Hälsa

Vi tror på kraften i musiken, därför heter vi Musikkraft!

Musikkraft är en verksamhet som erbjuder olika sätt att kommunicera och mötas genom musiken. Vi använder musik i friskvårdssyfte och möter patienter/deltagare både i grupp och individuellt. Alla kan delta och gör det utifrån sina egna resurser. 

 

Musikkraft grundades 2013 av Linda Gagnestam och Hanna Schüldt. Vi är utbildade musikterapeuter, rytmikpedagoger och sångpedagoger på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Vi har under åren fått en lång erfarenhet av att arbeta med musik och hälsa i hälso- och sjukvården samt leda friskvårdskörer på olika arbetsplatser.

 

Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med musik, sång och rytmik med barn och unga i olika former och projekt såsom skapande skola, kulturskola, integrationsprojekt och körprojekt. I vår verksamhet ingår även samarbeten/projekt med äldre samt turné med våra konserter och interaktiva musikprogram på äldreboenden, träffpunkter och sjukhus.

 

När vi arbetar med olika grupper i samhället är interaktiva möten med musik vår centrala arbetsform. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket utgår från de styrkor och resurser som finns hos deltagarna och som de kan utveckla för att stärka välbefinnandet, trivseln och bättre hantera motgångar. Deltagarna och vi i Musikkraft möts i musiken utan krav på prestation. 

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar.