Musik & Hälsa

MUSIK & HÄLSA

Musik & Hälsa

Musik för att främja hälsa

Musikkraft arbetar med fokus på Musik & Hälsa med förankring i ett musikterapeutiskt förhållningssätt. Begreppet Musik & Hälsa syftar till att använda musik som friskvård och utgår från ett salutogent tankesätt. Detta förhållningssätt utgår från de styrkor och resurser som finns hos deltagarna och som de kan utveckla för att stärka välbefinnandet, klara av motgångar och livsproblem. Ett resursorienterat arbete innebär att kunna erbjuda positiva upplevelser samtidigt som det även ges plats för svåra och negativa upplevelser.

 

Det finns mycket forskning kring musikens positiva effekter. Musik ger livskvalité, väcker lust och ger ökat välbefinnande, skapar mening och sammanhang och ger effekter såsom:

 

-Ökat antalet endorfiner. Vi blir piggare.

-Bättre syreupptagningsförmåga.

-Oxytocin- lugn- och ro-hormonet ökar.

-Stärker kroppens immunförsvar och bekämpar stress.

-Ger avslappning och anknytning mellan människor.

-Stärker gemenskap och delaktighet.

-Ger möjlighet att dela och uttrycka känslor.

-Väcker minnen.

 

Musikkraft erbjuder olika sätt att kommunicera och mötas genom musiken. Vi har lång erfarenhet av att jobba med Musik och Hälsa inom bl. a. sjukvård, förskola, skola, äldreomsorg och psykiatri. 

 

MUSIK & HÄLSA - ÄLDREOMSORG

MUSIK & HÄLSA - BARN/UNGA

MUSIK & HÄLSA - PSYKIATRI