Tidigare Projekt

TIDIGARE PROJEKT

Sjukhus & Äldreomsorg 

Kultur i vården

Musikkraft har mellan 2016-2020 varit med i Kultur i vården-katalogen med olika interaktiva musikprogram. Programmen har blivit flitigt bokade och varit populära bl.a. inom demensvård, geriatrik, psykiatri och IF (intellektuell funktionsnedsättning). 

 

Musik & Hälsa-projekt på Avd 71 (Hjärnsvikt) Huddinge sjukhus

Ett Musik & Hälsa-projekt på en avdelning för minnesutredning på Huddinge sjukhus. Musikkraft besöker avdelningen på regelbundna tider varje veckan och projektet syftar till att främja patienternas välmående genom att mötas i musiken både i grupp och individuellt.

 

Silverhöjden

Musikkraft var med och startade upp ett 3-årsprojekt på Lidingö där musik skulle användas som omvårdnad inom demensvård. Här ingick bl a personalutbildningar, kartläggning, musikträffar med de äldre för att så småningom utmynna i ett framgångsrikt koncept där personalen kunde fortsätta med projektidén med hjälp av Musikkrafts handledning.

“När man sjunger flyger själen och blir fri. Man blir fri, glad och glömmer allt!

Ung nyanländ kvinna från Syrien

Nyanlända 

NAD

Ett integrationsprojekt där Musikkraft bedriver en musikverksamhet för nyanlända på Lidingö. Musikverksamhetens funktion för målgruppen syftar till att vara integrerande, inkluderande och språkfrämjande. Ett särskilt fokus i musikprojektet är att nå ut till nyanlända föräldrar med yngre barn.

“Jag trodde aldrig att jag skulle kunna sjunga!”

Deltagare på en körworkshop

Friskvårdskör 

Friskvårdskör

Sen 2010 har Musikkraft arbetat med friskvårdskörer och haft körworkshops på hälsodagar, bl a på Swedbank.  Sång sätter igång endorfiner, ger oss fysisk träning och motverkar stress. Vi åker ut till företaget och vi har fått stor positiv respons bland deltagare: “Ni måste komma tillbaka varje vecka och göra det här.”- Deltagare på en körworkshop, “Det här är det bästa som händer på hela veckan”-Deltagare i en friskvårdskör.